135 malkekøer & 132 ha planteavl.

Hennegaard er en moderne malkekvægsbedrift, med højteknologisk styring af mælkeproduktionen. Såsom computerstyret manegmentprogram, til registrering og sygdomsovervågning af besætningen, og fuldautomatisk malkesystem.

Pasning og fodring af dyrene er tilrettelagt på en sådan måde, at deres naturlige adfærd tilgodeses på den bedste måde.

Det betyder at køernes foder hovedsageligt er græs, som er deres foretrukne fodertype. Om vinteren, når det ikke er hensigtsmæssigt at køerne er ude, er græsfoderet hø/ensilage. I sommerhalvåret, som strækker sig fra først i april til sidst i september måned er det største foderindtag frisk græs, som køerne selv bider af på marken i alle døgnets 24 timer.


Det har medført at dyrene selv kan vælge hvad de helst vil foretage sig, såsom hvile på marken/stalden, æde frisk græs/foder i stalden eller blive malket uafhængigt af tidspunktet på dagen.

 

Markerne drives hovedsageligt med græs og majs, som danner grundlag for langt størsteparten af foderet til køerne. 

Alt arbejde i stald og på mark, udføres af gårdens egne maskiner og arbejdskraft, med undtagelse af majssåning og mejetærskning af kornafgrøderne.


Alt dette har medført at de råvarer der produceres, alle er i 1. klasses kvalitet, og samtidigt har både mælk og kød et højt indhold af  mikronæringsstoffer.


De gode og sunde produkter bliver på nuværende tidspunkt leveret til faste aftagere.

Mælken bliver leveret til ARLA FOODS.

Slagtedyrene bliver leveret til Danish crown.

Salgsafgrøderne fra marken bliver leveret til Danish Agro.

Aftagerne til Hennegaards produkter er alle andelsselskaber, og således landmandsejede.