Hennegaards natur.

På Hennnegaard er der en bred sammensætning af natur.
Der er en god rationel landbrugsjord, stor sammenhængende fyrskov på ca. 15 ha rundt om bygningerne, umiddelbar syd for fyrskoven er der ca. 25 ha sammenhængende åben naturareal som både omfatter en sø på ca. 1 ha, og et område som er udpeget som naturperle. På naturarealet er der stor bestand af dyrevildt(krondyr), der er også mange sjældne plantearter, som feks. majgøgeurt og andre orkidearter.

I foråret 2013 blev der iværksat naturplejeprojekt for området, med økonomisk støtte fra EU og fødevareministeriets Landdistriktsprogram. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm
Projektet består af:
-Oprydning af gammelt hegn og fangefold.
-Klargøring af hegnslinie, rydning af træer og buske.
-Opsætning af hegn, strøm og fangefold.
-Udsætning af dyr.